ကြင္းပိုင္မိစာၦ ႏွင့္ မဖဲဝါ   ေရးသူ - ႀတိစကၠ   ကဲ.......ႀတိစကၠ စာခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္......  

ဒီမွာdownloadပါ


Leave a Reply