ေကာလိပ္သူပုန္ ေရးသူ - ေက်ာ္သူစိုး   တပ္မေတာ္နည္းပညာ ေကာလိပ္ရယ္လို ့ တစ္ခါက ရွိခဲ့ဘူးတယ္။ ဒီ ေကာလိပ္က ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ  ့ဦး ေဆာင္ျပီး တပ္တြင္းပုန္ကန္မွဳဆန္ဆန္လုပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာ ေၾကာင့္ စစ္တပ္က အ ေရးယူေဆာင္ရြက္ၿပီး ေကာလိပ္ ေက်ာင္းကိုပါ ဆက္လက္မဖြင့္ ေတာ့ဘဲ ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္လို  ့ ၾကားဘူးပါတယ္။ ဒီစာအုပ္က ဒီျဖစ္ရပ္ ေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးက ေရးသားထားတာပါ။ သူက ေတာ့ ေထာင္က် ခဲ့တယ္ ေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းရဲ  ့အုပ္ခ်ဳပ္မွဳဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူ ေတြပါ ျပဳတ္သူ ျပဳတ္။ ေျပာင္းသူ ေျပာင္း ။ ထြက္သူထြက္ရနဲ  ့ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါတ္သက္ခဲ့သူက ေရးသားထားတဲ့စာအုပ္ကို ေတာ့ခုမွပဲ ဖတ္ရပါ ေတာ့တယ္။ စာခ်စ္သူမ်ား လည္း ဖတ္ရွဳၾကည့္ႏိုင္ဖို ့ တင္ျပလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။   ဒီမွာ  Download   ပါ။

Leave a Reply