ျမန္မာအင္တာနက္စာၾကည့္တိုက္ဆိုတဲ့ online စာၾကည့္တိုက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတစ္စုမွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။